Przejdź do treści

Tłumacze ze Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury gośćmi w naszym liceum

30 września, z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza, gościliśmy w naszej szkole tłumaczy literatury, którzy przybliżyli młodzieży zawód i pracę tłumacza. Pan Adam Lipszyc, tłumacz języka niemieckiego, na przykładzie krótkiego tekstu Franza Kafki, pokazał w jaki sposób tłumacz poszukuje odpowiedniego słownictwa, składni i środków stylistycznych, aby wiernie oddać tłumaczony tekst. Pani Bogusław Sochańska, tłumacz języka duńskiego, przeprowadziła z młodzieżą lekcję na temat „Tłumacz w roli burzyciela utrwalonego wizerunku pisarza. O Andersenie”. Jako autorka ostatniego przekładu „Baśni” Andersena na język polski przedstawiła niektóre różnice pomiędzy swoim tłumaczeniem, a tłumaczeniem poprzednim. Zwróciła uwagę na pułapki, w które może wpaść tłumacz, tłumacząc na przykład z języka trzeciego. Z obu lekcji można było wysnuć wniosek, ze dobry tłumacz jest „niewidoczny” dla czytelnika, wiernie oddaje to, co napisał pisarz nie tylko pod względem doboru słów, ale również charakteru tekstu na tle kultury narodu, z którego wywodzi się pisarz.