30 września 2017

Dzień 30 września jest Międzynarodowym Dniem Tłumacza. Patronem tłumaczy jest św. Hieronim, autor pierwszego łacińskiego przekładu Biblii. Celem  wydarzenia jest zwrócenie uwagi na pracę tłumaczy w odbiorze obcojęzycznej literatury i kultury. Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich organizuje z tej okazji lekcje i warsztaty  w warszawskich liceach ogólnokształcących prowadzone przez polskich tłumaczy w celu przybliżenia młodzieży niektórych aspektów ich pracy. Czytając literaturę obcojęzyczną zwracamy uwagę na autora, rzadko dostrzegamy wkład tłumacza w odbiór tego dzieła, jego pracę translatorską oraz nazwisko.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza gościliśmy w naszej szkole pana Andrzeja Jagodzińskiego, tłumacza literatury czeskiej i słowackiej, dyplomatę, publicystę, dziennikarza. W swoim wykładzie opowiedział
na czym polega praca tłumacza oraz o warunkach jakie powinien spełniać. Opowiedział także o swoich przekładach literatury czeskiej i przedstawił fragment swojego tłumaczenia Josefa Škvoreckiego.