Przejdź do treści

30 września 2017

Dzień 30 września jest Międzynarodowym Dniem Tłumacza. Patronem tłumaczy jest św. Hieronim, autor pierwszego łacińskiego przekładu Biblii. Celem  wydarzenia jest zwrócenie uwagi na pracę tłumaczy w odbiorze obcojęzycznej literatury i kultury. Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich organizuje z tej okazji lekcje i warsztaty  w warszawskich liceach ogólnokształcących prowadzone przez polskich tłumaczy w celu przybliżenia młodzieży niektórych aspektów ich pracy. Czytając literaturę obcojęzyczną zwracamy uwagę na autora, rzadko dostrzegamy wkład tłumacza w odbiór tego dzieła, jego pracę translatorską oraz nazwisko.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza gościliśmy w naszej szkole pana Andrzeja Jagodzińskiego, tłumacza literatury czeskiej i słowackiej, dyplomatę, publicystę, dziennikarza. W swoim wykładzie opowiedział
na czym polega praca tłumacza oraz o warunkach jakie powinien spełniać. Opowiedział także o swoich przekładach literatury czeskiej i przedstawił fragment swojego tłumaczenia Josefa Škvoreckiego.