Przejdź do treści

Informacja dla rodziców o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

Wpływ czytania na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży – prezentacja

Nowości wydawnicze zakupione w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2017 r.

Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa