Przejdź do treści

W tym roku przyznano dwie Literackie Nagrody Nobla: Oldze Tokarczuk – za rok 2018 (wtedy nagroda w dziedzinie literatury nie została przyznana) oraz Peterowi Handkemu, austriackiemu pisarzowi i tłumaczowi – za rok 2019. Komitet Noblowski przyznał tę nagrodę polskiej pisarce za „narracyjną wyobraźnię, która z encyklopedyczną pasją ujawnia przekraczanie granic jako formę życia” oraz za umiejętność spojrzenia na rzeczywistość z szerszej perspektywy. Polska pisarka otrzymała najważniejsze wyróżnienie na świecie, o którym skrycie marzy każdy pisarz. Olga Tokarczuk jest laureatką takich nagród jak: „Literacka Nagroda Nike” – dwukrotnie, „The Man Booker International Prize” 2018, Nagroda Vilenica, Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta, Nagroda im. Samuela Bogumiła Lindego i wielu innych. W zbiorach naszej biblioteki znajdziecie takie książki Olgi Tokarczuk jak: „Księgi Jakubowe”, „Prowadź swój pług przez kości umarłych” oraz „Lalka i perła”. Zapraszam do zapoznania się z jej twórczością!