Przejdź do treści

Olimpiada wiedzy o mediach ma na celu popularyzację wiedzy o mediach i edukacji medialnej oraz doskonalenie umiejętności samodzielnego dokonywania analiz i ocen dotyczących przekazów medialnych. Tematyka olimpiady obejmuje historię i zasady funkcjonowania mediów. Organizatorami olimpiady jest Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwesytetu Warszawskiego a nagrodami są indeksy na studia na wybranych uczelniach oraz nagrody rzeczowe. W I etapie należy przygotować pracę (esej, film, fotoreportaż, nagranie audio lub fotokast) na jeden z podanych tematów:

  1. Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych.
  2. Mała ojczyzna a dziennikarstwo – perspekywy rozwoju dziennikarstwa
    w regionie.
  3. Czy to nadal informacja? Miejsce mediów w kampanii wyborczej.
  4. Media w edukacji – jak pomagają, jak szkodzą?
  5. Fakty a oceny we współczesnych mediach.

Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany uczestnictwem w olimpiadzie proszę o zgłoszenie się do biblioteki. Rejestracja trwa do 29 października, a prace konkursowe I etapu trzeba przesłać do 8 listopada, a więc czasu jest niewiele.

PROGRAM I LITERATURA