W Bibliotece Szkolnej pojawiły się 4 nowe filmy związane z historią II wojny światowej z cyklu “Naoczni świadkowie historii”. Filmy zrealizowane przez Fundację Hereditas zawierają wywiady z czterema uczestnikami tamtejszych wydarzeń. Czterej świadkowie przedstawiają cztery spojrzenia na wojnę: powstańca, tułacza wywiezionego na Syberię, młodej dziewczyny i dziecka w obozie. Do opracowania scenariuszy wywiadów zostały zaangażowane osoby z doświadczeniem dziennikarskim i wiedzą historyczną. Celem projektu jest upowszechnienie patriotycznych tradycji narodowych i pielęgnowanie polskości. Niebawem ukażą się następne filmy z tego cyklu. Wszystkie można zobaczyć również na You Tube.