Przejdź do treści

Lektury z języka polskiego - poziom podstawowy i rozszerzony, obowiązkowe i uzupełniające, zalecane dzieła teatralne i filmowe oraz teksty do samokształcenia

Poniżej znajdą Państwo listę lektur z języka polskiego dla liceum i technikum, które obowiązują od roku szkolnego 2021/2022. Lista została sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia. 

Lista lektur dla liceów i techników od r. szk. 2021/2022 (PDF, 188 KB)

Rozporządzenie MEiN z dnia 13 sierpnia 2021 w sprawie zmian programowych w liceum (PDF, 765 KB)