Przejdź do treści
Wymagania egzaminacyjne na egzaminie maturalnym w roku 2023 i 2024

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym w roku 2023 i 2024

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku 2023 i 2024. Egzamin maturalny w roku 2023 i 2024 będzie przeprowadzany w oparciu o wymagania egzaminacyjne, a nie w oparciu o wymagania wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego, jak to miało miejsce do roku 2020 włącznie. Na stronie MEiN – link opublikowano wymagania egzaminacyjne dla absolwentów szkół ponadpodstawowych przystępujących do egzaminu maturalnego w nowej formule 2023.