Przejdź do treści

PATRONI ROKU 2022

konkurs

W roku 2022 patronują nam Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki, Romantyzm Polski, Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Ignacy Łukasiewicz, Bruno Schulz. Rok 2022 jest również Rokiem Botaniki, o czym pisałam w jednym z poprzednich wpisów.

Z tej okazji ogłaszam konkurs „Patroni roku 2022”, którego celem jest ich upamiętnienie, popularyzacja źródeł na ich temat dostępnych w Bibliotece Szkolnej, rozwijanie czytelnictwa oraz Waszych umiejętności i kreatywności. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy (do wyboru: esej, rozprawka, inna forma literacka, praca plastyczna, fotografia, praca w technice cyfrowej, dowolna forma audiowizualna) na temat wybranego Patrona wraz z bibliografią i oświadczeniem o przeniesieniu praw autorskich do 10 grudnia 2022 r. W przygotowaniu pracy należy wykorzystać chociaż jedno źródło z Biblioteki Szkolnej. Myślę, że osobowości patronów są tak bogate, a ich zasługi dla rozwoju życia kulturalnego, społecznego i politycznego tak wielkie, że nie będzie problemem znaleźć coś inspirującego dla każdego z Was. Dla niezdecydowanych przygotowaliśmy następujące tematy:

  1. Józef Wybicki – marzyciel, czy racjonalista? Oceń szanse Polaków na niepodległość.  

  2. Ignacy Łukasiewicz – twórca światowego przemysłu naftowego. Oceń wkład Polaków w światową myśl technologiczną w XIX wieku.

  3. Rola autorytetów w życiu człowieka (rozpatrz na podstawie wybranej postaci: Władysław Bartoszewski lub Bronisław Geremek).

Prace oceni jury w składzie:

pani Beata Jakubowska

pani Elżbieta Sadowska

pani Jolanta Tulibacka,

według następujących kryteriów:

  • zgodność z tematem konkursu

  • kryterium merytoryczne, zapoznanie się ze źródłami, wiedza, którą uczeń z nich uzyskał i przekazuje innym za pośrednictwem swojej pracy

  • pomysłowość, atrakcyjność opracowania

  • poprawność językowa i stylistyczna

  • poprawność wybranej formy przekazu

  • estetyka pracy

  • poprawność załączonej bibliografii

Prace zostaną ocenione do 10 stycznia 2023 r. Za spełnienie każdego z powyższych kryteriów jury przyzna od 1-5 punktów. Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni nagrodami za I, II i III miejsce. Jury może także przyznać wyróżnienia. Zakończenie konkursu jest przewidziane na 27 stycznia 2023 r.

Regulamin konkursu „Patroni roku 2022” (PDF, 394 KB))

Zał. nr 1 Oświadczenie o udzieleniu licencji na prawa autorskie (PDF, 166 KB)

Bibliografia:

Władysław Bartoszewski (PDF, 46 KB)

Maria Konopnicka (PDF, 46 KB)

Ignacy Łukasiewicz (PDF, 36 KB)

Józef Mackiewicz (PDF, 46 KB)

Romantyzm polski (PDF, 82 KB)

Wanda Rutkiewicz (PDF, 37 KB)

Bruno Schulz (PDF, 45 KB)

Józef Wybicki (PDF, 43 KB)