Przejdź do treści

NOWE POZYCJE Z HISTORII LITERATURY

 1. Artur Gruszecki: teoria i praktyka pisarska wobec naturalizmu / Halina Tchórzewska – Kabata
 2. Legenda Młodej Polski: studia o strukturze duszy kulturalnej / Stanisław Brzozowski; oprac. tekstu Janina Bahr; współpr. Stefan Góra 
 3. Lew Tołstoj / Wiktor Szkłowski; przeł. Romana Granas
 4. Mickiewicz ilustrowany / Małgorzata Komza
 5. „Obrazy wszystkiego” o literaturze i sztuce : wybór z Kronik / Bolesław Prus; wybór i wprow. Samuel Sandler; przypisami opatrzył Bartłomiej Szleszyński
 6. Onegdaj: opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich / Maria Korniłowiczówna
 7. Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz / Daniel C. Gerould; przeł. Ignacy Sieradzki
 8. Stanisław Wyspiański / Waldemar Okoń
 9. Śladami poety: opowiadania o Mickiewiczu / Wanda Grodzieńska; il. Leopold Buczkowski 
 10. Współczesna poezja austriacka / wybór i oprac. Dorothea Müller-Ott i Joanna Ziemska ; Aut. Aichinger Ilse et al.
 11. Z teki Grottgera / Maria Konopnicka; wybór tekstów, ilustracji, wstęp i nota edytorska Justyna Leo
 12. Żeromski w niepodległej: szkice / Alina Kowalczykowa