Przejdź do treści

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem." (Kornel Makuszyński).

Poniżej znajdziecie wykaz nowych lektur z poziomu podstawowego jak i rozszerzonego dostępne od września w Bibliotece:

Lektury – zestawienie nowości (PDF, 212 KB)