Poniżej zamieszczam wyniki ankiety dotyczącej preferencji czytelniczych uczniów przeprowadzonej w II półroczu 2018/2019 roku.

 

Wyniki ankiety