Przejdź do treści

VIII edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach

Zapraszam zainteresowanych udziałem w VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach organizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego do rejestracji, która trwa do 15 października 2021 r. W pierwszym etapie należy przygotować esej, film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z poniższych tematów:

  1. Etyka i rzetelność w pracy dziennikarza
  2. Dziennikarstwo w dobie nowych mediów
  3. Miejsce mediów w relacjonowaniu spraw społecznych
  4. Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych
  5. Media w edukacji – szansa czy zagrożenie?

Drugi etap będzie polegał na rozwiązaniu testu, a w trzecim oprócz testu finaliści będą odpowiadać na pytania ustne. Nagrodami dla zwycięzców są indeksy na studia dziennikarskie na renomowane wyższe uczelnie oraz nagrody rzeczowe. Patronat nad Olimpiadą objął Minister Edukacji i Nauki.

Kalendarium Olimpiady:

  • Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 15 października 2021 r. 
  • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 12 listopada 2021 r
  • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 26 listopada 2021 r. 
  • 17 grudnia 2021 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe) 
  • 18-19 marca 2022 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)